Hur kan vi visualisera en hållbar framtid?

Alternativa Berättelser har växt fram ur erfarenheter från dialogprocesser, storytelling och gruppfacilitering, med en önskan av ökad förståelse för olika perspektiv. Alternativa Berättelser är en tjänst som hjälper dig att fånga upp olika perspektiv i mötet, utbildningsinsatsen eller eventet med aktörsöverskridande deltagare, samtidigt som du får en sammanfattande bild av mötets process och innehåll.

Komplexa frågor fångas upp med enkla bilder för att förtydliga och synliggöra innehåll och bidra till att skapa nya idéer och medskapande interaktiva lärprocesser. Använd visuella anteckningar för att dokumentera en arbetsprocess, eller låt deltagare få ta del av gemensamma visualiseringar och lägga till sina egna berättelser till processen.


Lina Alsterlund – Alsterli
Jag har en bakgrund med en kandidat i internationella relationer, Master i globala studier och ett brinnande intresse för hållbar fred, konfliktlösning och försoning med förankring i Resolution 1325 och 2250. Ungas involvering i fredsprocesser har jag studerat med fältstudier på Sri Lanka och Palestina med ickevåldsaktörer i civilsamhället. Jag har även erfarenhet av volontärarbete på en ekologisk farm i Bohuslän och ser hur vi behöver arbeta för en hållbar värld såväl lokalt som globalt och i partnerskap. Därför brinner jag för uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen. Jag har förståelse för civilsamhällesorganisationers organisering i relation till social och ekologisk hållbarhet och graphic recording passar särskilt bra till ITP:s (international training programmes), informations- och kommunikationsinsatser för ökad kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor, och utbildningsinsatser/event/planeringsdagar för volontärer, aktivister, och andra engagerade.

Mina pedagogiska verktyg har växt fram under arbete med freds- och försoningsprocesser på Nordirland såsom gruppmedling, samarbetsövningar och stärkande av ungas egenmakt. Självklart har jag ett normkritiskt förhållningssätt.

Min egen väg till graphic recording började i gruppmedlingsprocesser kring historia, identitet, konflikt och framtidstro, facilitering av konflikter i grupper, och utvecklades som mötesritande, utvärdering och facilitering av lärande vid kurser på Sidas utbildningscenter, Sida Partnership Forum.