Mötesritande eller Graphic Recording kan användas som dokumentation av kurser och event och vara del i uppföljning för deltagare, men även i återrapportering till finansiärer av projekt. Det går till så att jag tolkar, ”spelar in” ditt möte live i bild – design, storlek och upplägg beror på ditt syfte och önskemål för mötet. Bilderna kan sedan användas av arrangörer och för deltagare att dela och använda som anteckningar som blir betydelsefulla för dem.

Eftersom att människor minns bättre i bild, bidrar mötesritande till ökad inlärning och skapar ett forum för interaktiva metoder för medskapande erfarenhetsbaserat lärande.

När bilderna används till att facilitera en grupp, utvärdera event/lärande etc., och deltagare får processa bilderna kan vi kalla det för Graphic Facilitation eller att vi faciliterar med hjälp av infografik. Graphic Facilitation öppnar upp för medskapande processer där deltagare själva kan bidra med bilder, anteckningar och idéer.