Det handlar om att skapa alternativa berättelser och visualisering av den värld vi vill leva i. Att vi föreställer oss hållbarhet och agerar för hållbarhet.

Vi är alla bärare av berättelser. Om vad som pågår. Om vilka vi är, och vilka vi vill vara. Berättelser eller narrativ, berättar vilken bild vi har av en hållbar värld. Vad som kännetecknar just vår organisation, vårt arbete eller grupp. Det handlar om identitet, vision och processer. Om vilka vi är och hur vi ska skapa en mer hållbar värld. Men även andras berättelser om vilka vi är har betydelse. Med hjälp av Graphic Recording synliggörs innehållet i din berättelse, nätverksträff, workshop, och möte – så de olika berättelser vi kommer med delas och överrensstämmer med arbetet.

Jag gör Graphic Recording, graphic facilitation, infografik, mötesritar. Tolkar och dokumenterar ditt möte, din utbildningsinsats, workshop eller event i bilder.

Med mötesritande samskapas föreställningen av en alternativ berättelse av ditt möte, event och utbildningsinsats. Arrangörer och deltagare får möjlighet att relatera till bilden i efterhand som underlag för att visa och sammanfatta, ”det här gjorde vi”, ”Det här lärde jag mig” vilket underlättar för organisatorisk förankring.

Jag är ingen konstnär, ändå ritar jag – ritar vi. Tillsammans MEDSKAPAR vi en bild av en process, innehåll och idéer. För alla kan se bilder i det vi hör, visualisera, och tolka information, och med enkla symboler lägga till sina egna ord av berättelsen. Det finns en inbjudan att lägga till sin tolkning i den ännu inte fullt färdiga, fulländade perfekta bilden.

Har du nånsin varit med om en inspirerande fortbildning, och när du kommit hem tappat orden för vad som engagerade?

Inom pedagogik för vuxna betonas att vuxna lär sig genom sina erfarenheter och reflektion över dessa kan leda till appliceraing av det inlärda i nya erfarenheter – dvs. när du är tillbaka i din vardag. Genom att visuellt tolka ditt möte får deltagarna en unik erfarenhet att relatera till och en bild att fortsatt reflektera och relatera mötet till – se processen och nyckelhändelser.

Efter mötet/eventet/utbildningsinsatsen kan ni med en bild helt enkelt se en dokumentation av processen och innehållet , och deltagare kan fortsätta utbilda kollegor i ämnet med stöd i sin bild.

Vi är visuella i vårt lärande. Med en bild som fångar idéer, koncept och processer förtydligas komplexa frågor och deltagare kan själva lägga till symboler och sina egna formuleringar för att anpassa mötet till sin verklighet för att förankra det inlärda.